Många företag växer och personalbehovet ökar.

Visst kan det finnas en oro för om tillväxten är tillräcklig för att man ska våga anställa. Men det kan också vara så att företagsledningen vill fokusera sig på sin produktion, sina tjänster osv. eller än värre inte hittar rätt personal.

Visst skulle det då vara skönt att överlåta det jobbet till någon annan. Någon som inte enbart tänker kortsiktigt och löser problem tillfälligt.

Tycker ditt företag att detta verkar vara en sund idé att ha en leverantör som vill ha ett långsiktigt och givande samarbete med. Någon som man kan ha fullt förtroende för och som har medarbetare som är yrkesskickliga och lojala. Där ditt företag vet att försäkringar, arbetsgivaravgifter och skatter betalas. Där du slipper personaladministration, rekryteringskostnader osv.

Ja, att allt fungerar utan att fack eller skattemyndigheter beklagar sig för att din leverantör inte är seriös. I så fall tycker vi att du ska höra av dig till oss för ett förutsättningslöst möte, vad vi kan göra för dig.

Vi jobbar ständigt med att hitta personal inom olika branscher.

För att vi ska kunna hålla en hög nivå, söker vi inte bara i Sverige. Inte bara Europa, utan även i andra länder.

Självklart, så ser vi helst att våra anställda är bosatta i Sverige, då det annars innebär mer administration för oss (hjälp med bostäder, svenska Sint-nummer (utländska personers personnummer i Sverige, språkbarriärer), men yrkesskicklighet är trots allt värt detta extra jobb i många fall.

Vår personal tycks också uppskatta vårt tänk, då många oftast stannar hos oss under lång tid. Vi är också glada och stolta över att vår personal har god hälsa och sjukdomstalen är väldigt låga.