Styckningsteknik

Våra anställda arbetar enligt den svenska styckningsteknik som finns. Vi anpassar oss till kundens specifika krav. Men här finner du några exempel på själva tekniken.