Om Smart Bemanning

Vårt första uppdrag var hos Dalsjöfors Kött AB, som ligger utanför Borås. Till en början med ett mindre antal anställda, men vi har stadigt ökat upp vår bemanning.

Sedan starten så märks bland annat KLS Ugglarps koncernen (där numera Dalsjöfors Kött ingår), HKScan, Sandå Måleri för att nu nämna några.

Vi har koncentrerat oss på uppdrag som är långsiktiga. Dels för att våra anställda ska ha en trygghet, vilket gör att de utanför ett bra jobb. Men också att vi vill ha en kontinuitet i verksamheten. Vilket har gett att våra uppdragsgivare är nöjda, och inte har de produktionsstörningar som ofta är fallet.

Vi försöker nå så bra yrkesskicklighet som möjligt. Då det kommer till styckning av kött, innebär detta allt som oftast att vi anlitar utländsk arbetskraft (Polen, Portugal, Brasilien, Tjeckien osv) då yrkestraditionen är större i dessa länder.

Även om branschen är väldigt mansdominerad, så är vi glada över att vi även har kvinnlig arbetskraft för att försöka uppnå en jämlikare könsfördelning.