Välkommen!

Du som överväger att få anställning på Smart Bemanning för arbete på Dalsjöfors Kött utanför Borås i Sverige. Här nedan följer en del information för att du ska känna dig välkommen och för att du ska veta vad som gäller. Allt för din trygghet och säkerhet och för att du ska veta vad du kan förvänta dig.

Resa till Sverige

Samtliga arbetstagare bekostar sina egna resor till och från Sverige.

Lön

Vi tillämpar olika lönenivåer på Smart Bemanning.
Lönenivån utgår från fackliga avtal på den lokala nivå. Gentemot våra kunders lönenivåer ligger vi minst på deras lönenivå eller högre.

Lönen är inte förhandlingsbar utan sätts baserat på tjänst och kompetens.

Löneutbetalning och kollektivavtal

Vi tillämpar två veckorslön, således får du lön var 14:e dag. Vid ankomst till Sverige ombedes du att ta med dig ett giltigt kontonummer och överlämna till chefen för Smart Bemanning. Säkerställ att kontonumret är giltigt.

Enligt Svensk Lag har samtliga arbetstagare en lön innestående hos sin arbetsgivare. Det innebär att Smart Bemanning kommer att betala din lön i efterskott. Rent praktiskt så innebär det att du jobbar i två veckor och du får pengar utbetalt 14 dagar efter varje tvåveckors period (du jobbar vecka 1 och 2, din lön utbetalas fredagen vecka 4). Fördröjning sker med tiden det tar för din bank i utlandet och vår bank, detta är en eller två bankdagar.

Skatter

Du skattar i det landet du jobbar i. Vi är skyldiga att dra skatt enligt Svensk Skattelag. Normalt sätt så ligger skatten i spannet 20-25%. Skatten påverkas på hur mycket du tjänar och vart i Sverige du är boende i. Den kan avvika från ovanstående procent, men som sagt i vanliga fall ligger den på denna nivå.

Ärlighet kring din kompetens

Vi har många anställda som kommer för att jobba åt oss varje år. Det förekommer kollegor som säger sig kunna arbetet bättre än vad de kan. Tyvärr upptäcker vi det redan din första arbetsdag. Kan du inte leverera det som du lovat och det som Smart Bemanning har lovat Dalsjöfors Kött, kommer du att få återvända hem. Smart Bemanning bekostar inte dina omkostnader.

Utrustning

Du kommer att få all nödvändig utrustning som du behöver för att utföra ditt arbete.
Utrustningen ska återlämnas till arbetsgivare efter avslutat arbete. Om detta inte sker, kommer Smart Bemanning att behålla hela eller delar av din slutlön som kompensation samt polisanmäla dig.

Svensk lagstiftning

Svenska lagstiftning gäller på Dalsjöförs Kött och Smart Bemanning följer svenska arbetsrättsliga regler. Det innebär att Smart Bemanning följer svenska kollektivavtal samt att Smart Bemanning med jämna mellanrum genomgår kontroller av svenska fackförbund.

Anställningskontrakt, personnummer och skatt

Du kommer under din första tid i Sverige att få ett svenskt anställningskontrakt med Smart Bemanning. När du har kontraktet ska du kontakta Skattemyndigheten i Sverige för att få ett svenskt personnummer. Smart Bemanning hjälper dig med kontakter med de myndigheter som behövs. Personnumret behöver du ha för att kunna utnyttja ex sjukvård. Du kommer också att betala skatt på din lön och skatten dras direkt på din lön.

Bostäder

Smart Bemanning är behjälpliga med att finna bostäder till sin personal ifall inget eget boende går att ordna. Ni är flera personer som delar på ett boende och hyran delas lika mellan antalet personer i bostaden. Ni gör internt själva upp om hyran. Hyran är olika beroende på typ av boende men du betalar ca 2500 Sek/månaden för boende. I vissa fall tillkommer kostnader för el och för internet.

Resor

Resor till och från arbetet bekostad av arbetstagaren.

Arbetstid

Normalt börjar arbetet vid 06.00. 40 timmar i veckan är det normala. Arbetstiden kan variera. Jobbar du mer än 40 timmar i veckan har du 50% mer i timmen på de timmar som överstiger 40 timmar. Har du beordrats att jobba på obekväm arbetstid (vilket kan exempelvis före kl. 06.00 utgår ersättning för jobb på obekväm arbetstid.

Vi garanterar även att du minst arbetar 30 timmar i veckan. Normalt över tiden är det 40 timmar.
Har du jobbat mer än 3 månader så utgår timlön på röda dagar.

Semester

I Sverige så har anställda rätt till semester 25 dagar/år. Antal betalda semesterdagar beräknas för hur många dagar du jobbat under en period av 1 april-31 mars. Semester kan tas ut efter denna period.

Semesterersättning utgår om du arbetat 3 månader, och gäller som i ovanstående stycke.

Sjukvård

Under din tid som arbetstagare hos Smart Bemanning har du rätt till sjukvård i fall behov uppstår.

Försäkringar

Under din tid som arbetstagare hos Smart Bemanning är du försäkrad för din tid på arbetet.

Findersfee

Smart Bemanning betalar en findersfee till det företag som hjälper till vid rekrytering. Ifall du som arbetare väljer att lämna ditt uppdrag inom 4 månader, kommer findersfeen att dras från din lön.

Ordningsregler

Du förväntas att följa de ordningsregler som Dalsjöfors Kött har i sina lokaler och du förväntas alltid behandla dina kollegor med respekt.

Eventuella skador och sjukdomar anmäls till din närmaste chef alternativt till chefen för Smart Bemanning.

Vi ser också väldigt allvarligt på personal som är onyktra och att vara på arbetet onykter kan leda till omedelbart avsked.

Karriär

Om du visar dig vara en skicklig och lojal medarbetare har du möjlighet att arbeta för Smart Bemanning under lång tid. Vi har kollegor anställda som har arbetat för Smart Bemanning under flera år. Dessa kollegor har skapat sig ett eget liv här och bor tillsammans med sina familjer och vars barn idag går i svenska skolor. Våra kollegor får på så sätt permanent uppehållstillstånd och skapar sig ett liv här.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss på Smart Bemanning.
Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss innan avresa.

Vänligen,

Berat Gerxhaliju (Personal)
+46 725 050 888

Bo-Lennart Oskarsson (Ekonomi)
+46 723 255 723